KONKURS për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit, në studimet themelore dhe master, për vitin akademik 2020/2021

Në bazë të Rregullores mbi ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit numër 400-54/19-03   të datës  28. 02. 2019 dhe Aktvendimit mbi emërim e Komisionit për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit, në studimet themelore dhe master, për vitin akademik 2020/2021 nr. 02-08/20 të datës 25.01.2021., Komisioni në mbledhjen e mbajtur me datë 29.01.2021 shpallë KONKURS për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit, në studimet themelore dhe master, për vitin akademik 2020/2021.

Ndihma e njëhershme financiare i’u ndahet studentëve me vendbanim në territorin e Komunës së Bujanocit.

Konkurs

Molbe i izjave za studente

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *