Parlamenti i Sërbis sot ka votuar për miratimin e disa rregullave për Covid 19

Parlamenti Serb miratoi ndryshimet në Ligjin për Mbrojtjen e Popullsisë nga Sëmundjet Infektive, i cili është një kornizë ligjore për masat dhe procedurat në të cilat, sipas autoriteteve, do të kontrollojë më mirë epidemitë e koronavirusit dhe do të parandalojë pasoja të mëdha negative.

Ligji i ri përcakton kushtet në të cilat vaksinimi kundër Kovid19 në Serbi mund të jetë i detyrueshëm, çfarë lejohen të bëjnë inspektorët komunalë dhe policët, çfarë do të duhet të përmbahemi në karantinë ose izolim, nëse mund të dënohemi dhe sa për mosrespektimin e masave. kompetencat iu dhanë Ministrit të Shëndetësisë dhe asaj që ai mund të vendosë gjatë epidemisë.

1. Vaksinimi i obliguar

2. Dënime të reja
Përveç inspektimit sanitar dhe komunal, policia është gjithashtu përgjegjëse për zbatimin e politikës penale për personat fizikë dhe juridikë.
Shuma e gjobave për mos mbajtjen e maskave në ambiente të mbyllura dhe mosrespektimi i distancës fizike do të mbetet e pandryshuar (5,000 dinarë për individë dhe nga 50,000 deri në 300,000 për persona juridikë), por zbatimi i tyre do të jetë më i shpejtë dhe më efikas.

3. Izolimi në shtëpi dhe karantina
Në ligjin e ri, thuhet se izolimi në shtëpi është një masë që kërkon trajtim në shtëpi dhe kufizon lirinë e lëvizjes së pacientëve me sëmundje infektive, por në të cilët është përcaktuar prania e asnjë simptome ose shenje të sëmundjes infektive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *